ASTT Nuostatai

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

- Populiarinti krepšinį Didžiojoje Britanijoje;
- Siekti aukšto krepšininkų žaidimo meistriškumo;
- Skatinti reguliariai fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą;
- Organizuoti krepšinio varžybas Londono mieste;
- išaiškinti stipriausias Britanijos lietuvių krepšinio lygos ,bei ASTT komandas.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS:

- ASTT vykdymą koordinuoja visuomeninė organizacija ”Gintaras”;
- Varžybas vykdo lygos valdybos nutarimu paskirti vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius;
- Varžybų vyr. teisėjas priima visus sprendimus susijusius su varžybų pravedimu ir teisėjavimu;
- Vyr. sekretorius rūpinasi varžybų protokolų, statistinių protokolų apskaita, informacijos platinimu ir turnyrinės lentelės pildymu;
- Esant reikalui vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius kreipiasi į lygos valdybą išspręsti nuostatuose nenumatytus atvejus;
- Krepšinio lygos varžybos vykdomos pagal oficialias galiojančias FIBA taisykles ir jų papildymus.
- Lygos valdyba turi teisę keisti vyr. teisėją ir vyr. sekretorių.

III. DALYVIAI IR VYKDYMO LAIKAS:

- Dalyviai turi sumokėti lygos valdybos nustatytą komandos starto mokestį 60/50£
- Vienų varžybų kaina  £90 
Komanda pamiršusi susimokėti sekantį kartą mokės £100 už nesumokėtas varžybas;
- Varžybos vyks penktadieniais nuo 20:10 ,  sekmadieniais nuo 14:00 iki 21:00; (D pogrupio ir šeštadieniais)
- Dalyviai turi būti gavę gydytojo leidimą dalyvauti varžybose arba patys pasirašo, kad atsako už savo sveikatą. Už nepilnamečio sveikatą atsako komandos vadovas;
- ASTT krepšinio lygos varžybos vykdomos 2016 sausio – 2016 balandžio mėnesiais.

IV. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA:

- ASTT  dalyvauti norinčioms komandos  reikia  imtinai pristatyti lygos valdybai nustatytos formos vardinę paraišką ir startini mokestį (čekiu). Komandų  registravimas vyksta nuo sausio  10d.
- Paraišką pristato komandos vadovas. Paraiškoje turi būti komandos vadovo ir sekretoriaus pilnas adresas, telefono numeris; elektroninio pašto adresas;
- Komandoje užregistruotas žaidėjas, norintis palikti komandą ir pereiti žaisti į kitą ASTT komandą to daryti negali tame pačiame sezone.
- Komanda gali registruoti 12 žaidėjų
- Praradus teisę rungtyniauti ASTT, žaidėjo licenzija konfiskuojama;
- Finalo varžybose gali dalyvauti žaidėjai kurie prieštai  sužaidė bent 1 varžybas.
- Dalyvavimo varžybose skaičių kontroliuoja vyr. sekretorius. Žaidėjas turi būti nors sekundei išbėgęs į  aikštelę ir tai turi būti pažymėta oficialiame varžybų protokole;
- Komandoje gali būti registruoti 3 legionieriai;
- Jeigu komanda neatvyksta į varžybas viena  kartus, jos likimas  dalyvauti ASTT bus sprendžiamas susirinkime;
- Komandos paraiškoje turi nurodyti savo marškinėlių spalvas ir kuri iš jų yra pirma.

V. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS:

- ASTT Did/Maž pogrupio varžybos vykdomos Sydney Russell sporto centre arba Thomas Clarkson Academy Corparation Rd. Wisbech, Camridgeshire PE13 2SE
- ASTT turi du turnyrus Didžioji taurė ir Mažoji taurė. Abi taurės sudaro po 8/16/24 komandas kurios burtu keliu suskirstomos į pogrupius .Žaidžiama minuso sistema ,ralošusi komanda iškrenta iš turnyro. Mažojoje taurėje dalivaujančioje komandoje  gali dalivauti du profisionalai ir tik iš  mažosios BLKL tauės komandos gali bandyti jėgas Did ASTT taurėja. on ne  BLKL Did. komada į ASTT maž. turnyrą.

- Komandos turi turėti dvi skirtingos spalvos aprangas su numeriais;
- varžybos žaidžiamos lygos skirtu kamuoliu Molten GG7X
-  varžybų metu kiekviena komanda turi turėti pirmosios pagalbos medicinos vaistinėlę; - Už ASTT  nuostatų nesilaikymą bauda £50.
- Organizatoriai “Gintaras” klubas,  kartu su BLKL taryba turi teisę spręsti nuostatuose nenumatytus atvejus.

VI. TEISĖJAVIMAS:

- Už teisėjų paskyrimą varžyboms ir jų kompetenciją atsako čempionato vyr. teisėjas;
- BLKL-ASTT varžyboms gali teisėjauti teisėjai turintys krepšinio teisėjo licenziją;

VII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS:

- Žaidėjai varžybų metu pažeidę tarptautinį krepšinio varžybų septintos taisyklės (pražangos) 47,48,49,50,51 paragrafus, baudžiami:
a) diskvalifikacinė pražanga £80 ir vienų rungtynių diskvalifikacija. Žaidėjas diskvalifikuotas iš varžybų už muštynes bus baudžiamas £50 - £300 bauda ir trijų varžybų diskvalifikacija. Žaidėjas antrą kartą diskvlifikuotas už muštines bus baudžiamas diskvalifikacija iš lygos visam laikui. Lygos taryba pasilieka sau teisę spręsti baudos dydį ir rungtynių diskvalifikacijos skaičių išsamiai išnagrinėjus situaciją
b) žaidėjui ar komandai skirta viena techninė pražanga per rungtynes £15 (jei mokama iškarto po rungtynių), kitu atveju £25 , žaidėjas nubaustas penkiomis techninėmis  pražangomis per sezoną BLKL čempionate, bus priverstas praleisti vienas varžybas; 
c) dvi techninės pražangos tam pačiam žaidėjui per vienerias rungtynes £30-50 ir praleisti vienas rungtynes;
d) tyčinis noras pakenkti varžovo sveikatai varžybų metu - nuobaudą skiria BLKL valdyba gavusi iš nukentėjusios komandos vadovo oficialų raštą;
e) už neatvykimą ar rungtynių neužbaigimą komanda baudžiama £325 bauda. Komanda neužbaigusi varžybų finaluose netenka  teisės į apdovanojimus ir bauda £1000. Kol ši nuobauda nebus sumokėta nei vienas tose varžybose registruotas komandos narys nebus registruotas sekančioms varžyboms.
f) Žaidėjas apšilimo metu užsikabinęs už krepšinio lanko, bus baudžiamas £50 bauda ir neteks teisės žaisti tose varžybose.
- Komandų vadovai atsako už komandos narių elgesį prieš rungtynes ir po jų. Teisėjų ir varžybų organizatorių atžvilgiu vadovas kuris nesilaikys šių taisyklių bus pirmą kartą ispėjamas, jam nereguojant į skirtas pastabas pakartotinai nesilaikant taisyklių bus baudžiamas pinigine bauda nuo £20-£200;
- Varžybų organizatoriai turi užtikrinti viešąją tvarką varžybų metu;
- Protestą galima pateikti sumokėjus užstatą £50. Patenkinus protestą pinigai gražinami. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
- visas baudas reikia sumokėti iki sekančių varžybų. Nepriklausomai, ar gavęs techninę pražangą žaidėjas, treneris, vadovas nepasirodo sekančiose varžybose. Nesumokėjus skirtos nuobaudos iki sekančių varžybų likus 5 min., komandai bus skirtas techninis pralaimėjimas, bei komanda turės padengti su varžybų organizavimu susijusias išlaidas.
- visi žaidėjai,treneriai,komandų vadovai nubausti rungtynių diskvalifikacija, netenka teisės stebėti rungtynių ne tik nuo atsarginių žaidėjų suolelio ir tribūnų,bet negali buti BLKL sporto centro teritorijoje.

Taisyklės žaidėjams

Žaidėjas (-ai) atėję žaisti krepšinį būdami neblaivūs bus baudžiami:
1. Diskvalifikacija 1 varžybų ir pašalinimu iš salėje vykstančių varžybų plius pinigine bauda £50;
2. Žaidėjas atėjęs žiūrėti varžybų būdamas neblaivus diskvalifikuojamas 2 varžyboms ir pinigine bauda £50;
3. Žaidėjas kuris vartos alkoholį mokyklos teritorijoje prieš varžybas ir po varžybų (mokyklos viduje ar iki 100 m spinduliu aplink, automobiliuose stovinčiuose mokyklos aikštelėje yra diskvalifikuojamas 2 varžyboms ir pinigine bauda  £50. Pastebėjus 5 ar daugiau komandos narius vartojant alkoholį bus komandai skirta  £500 bauda;
4. Žaidėjas kuris bus atpažintas vartojęs narkotinių medžiagų bus diskvalifikuojamas iš lygos visam laikui !!!!!!!!!!!!!!!!
5. Žaidėjai sukėlę sąmyšį, muštynes ir t.t. organizatorių ar žiūrovų atžvilgiu bus baudžiami varžybų; diskvalifikacija plius pinigine bauda £100+ priklausomai nuo situacijos (kurią nagrinės lygos taryba).

Komandų elgesys pasibaigus varžyboms

Nuskambėjus švilpukui:

1. Komandų žaidėjai grįžta prie savo suolelių (to nepadarę baudžiami £20  bauda).
2. Komandos vadovas (-ai) nuramina savo žaidėjus (galutinai).
3. Tik tada eina pasisveikinti su teisėjais, sekretoriatu, žaidėjais (kitos komandos). Pasisveikinę be jokių kalbų grįžta prie savo suolelio susirenka daiktus ir eina į persirengimo kambariuką.Tik tada po vieną treneris arba kapitonas gali prieiti prie vyr. teisėjo ir pasikalbėti laikantis vieno žingsnio atstumo nuo personos. 
Toliau galioja FIBA taisyklės. Žaidėjas (-ai) grasinantys susidoroti su, bet kuriuo asmeniu registruotu šioje lygoje (treneriu, teiseju, sekretoriatu, žaidėju, organizatoriumi, šokėjomis taip pat svečiais) bus baudžiami.

Visų komandų vadovai privalo supažindinti savo komandos žaidėjus su BLKL nuostatais, bei pristatyti lygos nustatytas užpildytas formas su žaidėjų parašais BLKL vadovybei.

Laura Ragulskytė Pavliuk Laura Pavliuk BLKL © 2019

uždaryti